Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
Choranamilosc25
Choranamilosc25
4323 cebd
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viachangecolour changecolour

May 25 2015

Choranamilosc25
7798 15ff
Reposted bysmuffhopefulness

February 05 2015

7890 0a29
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viadusix dusix
Choranamilosc25
Wszystko przez co przeszłaś,
czyni Cię tym kim jesteś.
— 2 Broke Girls
Choranamilosc25
5337 176e
Reposted fromretaliate retaliate viatortureme tortureme
1361 1595
Reposted fromsunlight sunlight viaekstaza ekstaza
Choranamilosc25

wasbella102: St. John’s Night. Poznań, Poland.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viatortureme tortureme

February 03 2015

Choranamilosc25
2165 5a8f
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaodyssey odyssey
4134 3f03
Reposted fromunco unco viasputniksweetheart sputniksweetheart
Choranamilosc25
Magia jest wtedy,  kiedy splatamy dłonie
a nasze oczy mówią wszystko zamiast słów
— tmk
Reposted fromnapiechote napiechote viatastewords tastewords

January 27 2015

1919 5886 500
Reposted fromAdasyd Adasyd viametadon metadon
Choranamilosc25
6229 f16c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovesweets lovesweets
Choranamilosc25
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialovesweets lovesweets
Choranamilosc25
Ostatnio całkiem jakbym martwa była. Chodzę, robię, a w środku pusto... Zima ciągnie się boleśnie. Jakbym miała nie doczekać lata...
— Jelena Czyżowa, Czas kobiet
Reposted frombeltane beltane viazapominanie zapominanie
Choranamilosc25
“ - Zamknij się.
- Zmuś mnie.
- Zrobię to... ale wtedy możesz zacząć jęczeć. ”
— I.
Choranamilosc25
6561 f1b0
Reposted fromsabletka sabletka viazapominanie zapominanie
Choranamilosc25
8265 a9af
Reposted fromrosewhiffxx rosewhiffxx vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...